U današnje vrijeme je sve popularniji takozvani “ured bez papira”. Ured bez papira je poslovno okruženje u kojem se korištenje papira svelo na minimum, u korist digitalnih dokumenata. Proces pretvaranja papirnate dokumentacije u elektroničke datoteke se naziva...