Alfresco konzultant-implementator

Otvoren je natječaj za Alfresco konzultanta-implementatora. Pozivamo Vas da pročitate puni tekst oglasa i pošaljete svoju prijavu na e-mail posao@omega-software.hr