BITNA NAPOMENA

Sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te postupku klasifikacije informacija, Omega software osobne podatke klasificira kao povjerljive informacije te provodi zaštitu osobnih podataka. Korištenje stranica Omege software moguće je bez ostavljanja osobnih podataka. Uvid u podatke koje korisnik pošalje na adresu elektroničke pošte posao@omega-software.hr imaju samo djelatnici Omega software.

Podaci se neće prosljeđivati i davati na uvid trećim osobama. Ako putem elektroničke pošte posao@omega-software.hr korisnik pošalje osobne podatke (životopis i popratnu dokumentaciju), može doći do obrade osobnih podataka. Svrha obrade je u tom slučaju organizirati postupak selekcije za potencijalno zapošljavanje kandidata koji obuhvaća administrativno upravljanje prijavama i različitim fazama selekcijskog postupka.

Početak obrade osobnih podataka je datum slanja osobnih podataka na adresu elektroničke pošte posao@omega-software.hr . Životopisi i popratna dokumentacija bit će zadržani u periodu od 6 mjeseci od dana slanja osobnih podataka.