Voditelj projekata / Konzultant

Otvoren je natječaj za voditelje projekta / konzultante. Pozivamo Vas da pročitate puni tekst oglasa i pošaljete svoju prijavu na e-mail posao@omega-software.hr