Certifikati i projekti

Projekt Internacionalizacija
Projekt Internacionalizacija

Naziv projekta:

Povećanje konkurentnosti poduzeća internacionalizacijom poslovanja

Kratki opis projekta:
Omega software d.o.o. je poduzeće koje od 2001. godine posluje u djelatnosti računalnog programiranja, a 2015. godine je, s ciljem disperzije rizika i širenja poslovanja, pokrenulo proizvodnju LED rasvjetnih tijela.
Poduzeće se 2017. godine prijavilo na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ s projektom „Povećanje konkurentnosti poduzeća internacionalizacijom poslovanja“.
Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva Omega software d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u ožujku 2018. godine započela provedbu Projekta. Cilj Projekta je ojačati međunarodnu konkurentnost poduzeća predstavljanjem proizvoda i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu, kroz B2B razgovore, ostvarivanje poslovne suradnje s inozemnim partnerima i povećanje prihoda od prodaje.
 
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Provedbom Projekta kroz sudjelovanje na B2B međunarodnim sajmovima omogućit će se jačanje međunarodne konkurentnosti poduzeća predstavljanjem IKT i LED proizvoda i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu, ostvarivanje poslovne suradnje s inozemnim partnerima i povećanje prihoda od prodaje izlaskom na nova tržišta.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 188.261,45

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 117.000,00

Razdoblje provedbe projekta (od- do): 1.3.2018. – 1.12.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Kristina Gaća
e-mail: kristina.gaca@omega-software.hr
tel: +385 1 6659 780

Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.
 
IRI projekt
IRI projekt

Naziv Projekta:

Razvoj otvorene pametne mreže energetski učinkovite LED rasvjete
 
Kratki opis Projekta:
Omega software d.o.o. je IT poduzeće koje je 2015. godine u svrhu disperzije rizika i širenja poslovanja pokrenulo proizvodnju LED rasvjetnih tijela.
2017. godine poduzeće se prijavilo na javni poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.01) Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta s projektom „Razvoj otvorene pametne mreže energetski učinkovite LED rasvjete“.
Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva Omega software d.o.o. je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u rujnu 2018. godine započelo provedbu Projekta. Cilj projekta je povećanje ulaganjem u istraživanje i razvoj u cilju razvoja pametnog LED sustava javne rasvjete kroz suradnju s Fakultetom elektrotehnike i računarstva omogućiti jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije novih proizvoda i usluga.
 
Ciljevi i očekivani rezultati Projekta:
Projekt će rezultirati razvojem pametne, energetski učinkovite, međusobno povezane javne rasvjete te svestranog sustava javne rasvjete koji će biti platforma za uspostavu pametnog grada. Projekt će sadržavati inovativna rješenja u sustavu javne rasvjete. Zahvaljujući inovaciji sustav rasvjete imat će naprednije performanse od postojećih koji koriste istu tehnologiju. Proizvod će biti novost u ponudi poduzeća. Očekivani rezultati projekta su internacionalizacija poslovanja, povećanje konkurentnosti i prihoda te otvaranje novih radnih mjesta. Projekt ima izuzetan pozitivni utjecaj na okoliš jer će se primjenom rješenja smanjiti utjecaj emisije CO2, nepotrebnog zračenja baznih stanica, nepotrebnog emitiranja topline iz standardnih žarulja, svjetlosno zagađenje te smanjenje potrošnje električne energije.
 
Ukupna vrijednost Projekta: 3.498.286,94 kune
Iznos koji sufinancira EU ( u HRK): 2.122.588,46 kuna
Razdoblje provedbe projekta (od- do): 10.09.2018. – 10.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Kristina Gaća
e-mail: kristina.gaca@omega-software.hr, tel: +385 1 6659 780

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost OMEGA SOFTWARE d.o.o.
ENEC certifikacija
ENEC certifikacija

Naziv projekta: Certifikacijom LED proizvoda do novih tržišta
Kratki opis projekta: Svrha projekta je realizacijom ispitivanja i certifikacijom LED proizvodnog asortimana povećati konkurentnost poduzeća, omogućiti povećanje prihoda od prodaje na domaćem tržištu i izvoz na međunarodna tržišta.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Omega software će provedbom ovog projekta realizirati provjeru sukladnosti i ishoditi certifikat za 28 proizvoda iz asortimana LED rasvjete.
Certifikat će omogućiti značajno veću konkurentnost proizvoda što će omogućiti internacionalizaciju primarno na području Europske unije
Ukupna vrijednost projekta: 386.488,00 kn, iznos koji sufinancira EU: 243.487,44 kn
Razdoblje provedbe projekta: 11.2017. - 04.2018.
Kontakt osoba za više informacija: Andreja Koren (andreja.koren@omega-software.hr)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020

ISO 9001
ISO 9001
Sustav upravljanja kvalitetom obuhvaća one procese koji se odnose na projektiranje, izgradnju i integraciju složenih informacijskih sustava; uvođenje aplikativnih i programskih rješenja, informatičko savjetovanje, podršku, pomoć i održavanje informacijskih sustava. Sustav upravljanja kvalitetom je u potpunosti integriran sa sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO/IEC 27001:2013
ISO 27001
ISO 27001
Svi procesi tvrtke obuhvaćeni su sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću čime jamčimo da pažljivo postupamo s važnim informacijama kako našim, tako i naših klijenata. Procesi koji su uključeni u informacijsku sigurnost su projektiranje, izgradnja i integracija složenih informacijskih sustava; uvođenje aplikativnih i programskih rješenja, informatičko savjetovanje, podršku, pomoć i održavanje informacijskih sustava. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću je integriran sa sustavom upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 9001: 2008
ISO 15489
ISO 15489
Prema smjernicama za oblikovanje i izgradnju sustava za upravljanje spisima koje je pružila norma ISO 15489 Omega je razvila i certificirala svoje aplikacije: Centrix, Centrix2 i Pismohranu koje neprekidno poboljšava.
ISO 37001
ISO 37001
Omega software izražava opredijeljenost najvišoj razini etičkih standarda u svom poslovanju te je sukladno tome definirala Politiku opredijeljenosti suzbijanju podmićivanja. Omega software očekuje od svih svojih radnika i suradnika sukladnost politici te neće tolerirati bilo kakvu poslovnu praksu koja od nje odstupa.

Poslovni partneri i radnici mogu anonimno prijaviti sumnju na podmićivanje putem pošte. Na koverti je potrebno napisati „Prijava ABMS“ i poslati ju na adresu sjedišta tvrtke, a unutar prijave je potrebno navesti za koju se tvrtku radi prijava.
 
Download sekcija
Politika
ISO 37001