Certifikati i projekti

ENEC certifikacija
ENEC certifikacija

Naziv projekta: Certifikacijom LED proizvoda do novih tržišta
Kratki opis projekta: Svrha projekta je realizacijom ispitivanja i certifikacijom LED proizvodnog asortimana povećati konkurentnost poduzeća, omogućiti povećanje prihoda od prodaje na domaćem tržištu i izvoz na međunarodna tržišta.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Omega software će provedbom ovog projekta realizirati provjeru sukladnosti i ishoditi certifikat za 28 proizvoda iz asortimana LED rasvjete.
Certifikat će omogućiti značajno veću konkurentnost proizvoda što će omogućiti internacionalizaciju primarno na području Europske unije
Ukupna vrijednost projekta: 386.488,00 kn, iznos koji sufinancira EU: 243.487,44 kn
Razdoblje provedbe projekta: 11.2017. - 04.2018.
Kontakt osoba za više informacija: Andreja Koren (andreja.koren@omega-software.hr)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020

ISO 9001
ISO 9001
Sustav upravljanja kvalitetom obuhvaća one procese koji se odnose na projektiranje, izgradnju i integraciju složenih informacijskih sustava; uvođenje aplikativnih i programskih rješenja, informatičko savjetovanje, podršku, pomoć i održavanje informacijskih sustava. Sustav upravljanja kvalitetom je u potpunosti integriran sa sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO/IEC 27001:2013
ISO 27001
ISO 27001
Svi procesi tvrtke obuhvaćeni su sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću čime jamčimo da pažljivo postupamo s važnim informacijama kako našim, tako i naših klijenata. Procesi koji su uključeni u informacijsku sigurnost su projektiranje, izgradnja i integracija složenih informacijskih sustava; uvođenje aplikativnih i programskih rješenja, informatičko savjetovanje, podršku, pomoć i održavanje informacijskih sustava. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću je integriran sa sustavom upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 9001: 2008
ISO 15489
ISO 15489
Prema smjernicama za oblikovanje i izgradnju sustava za upravljanje spisima koje je pružila norma ISO 15489 Omega je razvila i certificirala svoje aplikacije: Centrix, Centrix2 i Pismohranu koje neprekidno poboljšava.
ISO 37001
ISO 37001
Omega software izražava opredijeljenost najvišoj razini etičkih standarda u svom poslovanju te je sukladno tome definirala Politiku opredijeljenosti suzbijanju podmićivanja. Omega software očekuje od svih svojih radnika i suradnika sukladnost politici te neće tolerirati bilo kakvu poslovnu praksu koja od nje odstupa.

Poslovni partneri i radnici mogu anonimno prijaviti sumnju na podmićivanje putem pošte. Na koverti je potrebno napisati „Prijava ABMS“ i poslati ju na adresu sjedišta tvrtke, a unutar prijave je potrebno navesti za koju se tvrtku radi prijava.
 
Download sekcija
Politika
ISO 37001