Priznanja

Certifikati

ISO 9001

Sustav upravljanja kvalitetom obuhvaća one procese koji se odnose na projektiranje, izgradnju i integraciju složenih informacijskih sustava; uvođenje aplikativnih i programskih rješenja, informatičko savjetovanje, podršku, pomoć i održavanje informacijskih sustava. Sustav upravljanja kvalitetom je u potpunosti integriran sa sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO/IEC 27001:2013

ISO 27001

Svi procesi tvrtke obuhvaćeni su sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću čime jamčimo da pažljivo postupamo s važnim informacijama kako našim, tako i naših klijenata. Procesi koji su uključeni u informacijsku sigurnost su projektiranje, izgradnja i integracija složenih informacijskih sustava; uvođenje aplikativnih i programskih rješenja, informatičko savjetovanje, podršku, pomoć i održavanje informacijskih sustava. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću je integriran sa sustavom upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 9001: 2015

ISO 15489

Prema smjernicama za oblikovanje i izgradnju sustava za upravljanje spisima koje je pružila norma ISO 15489 Omega je razvila i certificirala svoje aplikacije: Centrix, Centrix2 i Pismohranu koje neprekidno poboljšava.

ISO 14001

Omega software d.o.o. u procesu proizvodnje LED rasvjetnih tijela sukladno hrvatskoj zakonskoj regulativi, međunarodno priznatim normama te pridruženim normativnim dokumentima provodi politiku zaštite okoliša. U kontekstu zaštite okoliša, opredjeljujemo se za neprekidno poboljšavanje odnosa prema okolišu te razvijanje svijesti o potrebi zaštite okoliša i sprječavanju onečišćenja kroz postavljanje ciljeva zaštite okoliša.

ENEC

Naziv projekta: Certifikacijom LED proizvoda do novih tržišta
Kratki opis projekta: Svrha projekta je realizacijom ispitivanja i certifikacijom LED proizvodnog asortimana povećati konkurentnost poduzeća, omogućiti povećanje prihoda od prodaje na domaćem tržištu i izvoz na međunarodna tržišta.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Omega software će provedbom ovog projekta realizirati provjeru sukladnosti i ishoditi certifikat za 28 proizvoda iz asortimana LED rasvjete.
Certifikat će omogućiti značajno veću konkurentnost proizvoda što će omogućiti internacionalizaciju primarno na području Europske unije
Ukupna vrijednost projekta: 386.488,00 kn, iznos koji sufinancira EU: 243.487,44 kn
Razdoblje provedbe projekta: 11.2017. – 04.2018.
Kontakt osoba za više informacija: Andreja Koren ()
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.