Reference

Omega software je do sada radila na mnogo zahtjevnih projekata i u javnom i u privatnom sektoru.
Javna uprava
Agencija za elektroničke medije

Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Državni zavod za mjeriteljstvo

Grad Zagreb

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode

Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska regulatorna agencija za mrežnu djelatnost

Hrvatski zavod za norme

Ministarstvo financija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Središnji državni ured za obnovu i stambeno obrazovanje

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Javna poduzeća
Autobusni kolodvor Zagreb

Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatske autoceste d.o.o.

Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske šume d.o.o.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Hrvatsko katoličko sveučilište

HŽ Cargo

KONČAR - Inženjering za energetiku i transport d.d.

Plinacro d.o.o.

Podružnica Autobusni kolodvor Zagreb

Podružnica Čistoća d.o.o.

Podružnica Robni terminali Zagreb

Podružnica Vladimir Nazor

Podružnica Zagrebačke ceste

Podružnica Zagrebački digitalni grad

Podružnica Zagrebparking

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Zagrebačka Stanogradnja d.o.o.

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Zagrebački holding d.o.o

Zagrebački Velesajam d.o.o.

ZGOS d.o.o.

Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.
Privatni sektor
AKROMION - Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

AD MPI Modriča

ASK - TEC d.o.o.

Bau & Garten d.o.o.

BS Sistemi d.o.o. SARAJEVO

BS Sistemi d.o.o. Vitez

Centrice Zagreb d.o.o.

eKupi Crna Gora

eKupi d.o.o. za trgovinu i usluge Beograd

eKupi d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez

eKupi Makedonija

EOS Matrix

Kim Tec d.o.o.

KimTec d.o.o. - Beograd

KimTec d.o.o. - Podgorica

Kim Tec eko d.o.o.

Kim Tec servis d.o.o.

KimTec servis d.o.o. Beograd

KING ICT d.o.o.

KING ICT d.o.o. Beograd

KING ICT d.o.o. Sarajevo

KING ICT d.o.o.e.l.

KING ICT L.L.C

Luk d.o.o.

M san grupa d.d.

Pakom Kompani

Poljoprivrednik d.o.o. Derventa

Poljoprivrednik Glamoč d.o.o.

Smart Smart d.o.o.

Sunčane šume d.o.o.

Zagrebšped d.o.o.
Agencija za elektroničke medije

Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Državni zavod za mjeriteljstvo

Grad Zagreb

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode

Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska regulatorna agencija za mrežnu djelatnost

Hrvatski zavod za norme

Ministarstvo financija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Središnji državni ured za obnovu i stambeno obrazovanje

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Autobusni kolodvor Zagreb

Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatske autoceste d.o.o.

Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske šume d.o.o.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Hrvatsko katoličko sveučilište

HŽ Cargo

KONČAR - Inženjering za energetiku i transport d.d.

Plinacro d.o.o.

Podružnica Autobusni kolodvor Zagreb

Podružnica Čistoća d.o.o.

Podružnica Robni terminali Zagreb

Podružnica Vladimir Nazor

Podružnica Zagrebačke ceste

Podružnica Zagrebački digitalni grad

Podružnica Zagrebparking

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Zagrebačka Stanogradnja d.o.o.

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Zagrebački holding d.o.o

Zagrebački Velesajam d.o.o.

ZGOS d.o.o.

Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.
AKROMION - Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sustava, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

AD MPI Modriča

ASK - TEC d.o.o.

Bau & Garten d.o.o.

BS Sistemi d.o.o. SARAJEVO

BS Sistemi d.o.o. Vitez

Centrice Zagreb d.o.o.

eKupi Crna Gora

eKupi d.o.o. za trgovinu i usluge Beograd

eKupi d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez

eKupi Makedonija

EOS Matrix

Kim Tec d.o.o.

KimTec d.o.o. - Beograd

KimTec d.o.o. - Podgorica

Kim Tec eko d.o.o.

Kim Tec servis d.o.o.

KimTec servis d.o.o. Beograd

KING ICT d.o.o.

KING ICT d.o.o. Beograd

KING ICT d.o.o. Sarajevo

KING ICT d.o.o.e.l.

KING ICT L.L.C

Luk d.o.o.

M san grupa d.d.

Pakom Kompani

Poljoprivrednik d.o.o. Derventa

Poljoprivrednik Glamoč d.o.o.

Smart Smart d.o.o.

Sunčane šume d.o.o.

Zagrebšped d.o.o.