Moderne tehnologije za poboljšanje svakodnevnog života

IoT Complete višenamjenska je integrirana platforma za upravljanje „pametnim“ stvarima. Potpuno je prilagodljiva specifičnim potrebama bilo kojeg poslovanja.

Jednostavna je za implementirati kod svakog korisnika. Neovisno o sektoru, djelatnosti i tipu poduzeća, potrebno je prikupljati, obrađivati i analizirati podatke koji dolaze od uređaja kojima se svakodnevno koristimo.

Internet
N

Namijenjen svima

IoT Complete namijenjen svakoj tvrtki, svakoj privatnoj ili javnoj jedinici uprave koja u svom poslovanju upravlja s ili ovisi o nekoj „stvari“ - odnosno nekom komadu hardware-a. Npr. upravljanje temperaturom u skladištu ili hladnjači za proizvođača mesa, ili upravljanje temperaturom u arhivima dokumenata koji se zakonski trebaju čuvati i očuvati.

N

Brojni benefiti

Poboljšanja koja proizlaze iz upotrebe platforme IoT Complete rezultat su međusobne povezanosti elemenata sustava. Svaki “komadić slagalice” utječe na cjelokupne pozitivne pomake. IoT Complete dovodi do pravodobnih i kvalitetnijih informacija, poboljšanja infrastrukture, optimizacije poslovanja, zaštite na radu, itd.

Pametni gradovi

Bolji od 'običnih' gradova

Korištenje IoTa kratkoročno poboljšava upravljanje gradskim ili državnim sustavom usluga, a dugoročno građanima donosi velike prednosti poput:

  • smanjenja zagađenja
  • unaprjeđenja stanja okoliša,
  • poboljšane zaštite ljudi i kulturne baštine

IoT oslobađa resurse koji se potom mogu usmjeriti na aktivnosti koje donose dodatan boljitak društvu.

Unaprijeđenje komunalnih usluga

Primjerice, očitavanje vodostaja je danas spora, repetitivna i manualna aktivnost. Pomoću IoTa, vodostaj može biti pod stalnom kontrolom na više mjesta. Također, spremnici za otpad u gradovima znaju biti ili prepunjeni ili se troši vrijeme i gorivo da bi se odvozile poluprazne jedinice. Pomoću IoTa, spremnici za otpad mogu sami javiti kad ih je potrebno isprazniti.

IoT rješenja i mogućnosti primjene:

Tehnologije budućnosti

Zaštita

Platforma IoT complete svojom primjenom omogućuje zaštitu građana, socijalno ugroženih, kulturne baštine i opreme i poboljšanje kvalitete života.

IoT Complete rješenje:

Omogućuje mjerenje parametara kvalitete zraka i raznih klimatskih parametara, ali i kontrole ulaska te evidencije prisutnosti u poslovnim prostorima društva.

Promet i infrastruktura

Upravljanjem optjecajem i prometnom infrastrukturom omogućuje se smanjenje zagađenja okoliša dugotrajnim traženjem parkirnog mjesta te se smanjuje rizičnost situacija koje mogu prouzročiti prometne nezgode.

IoT complete rješenje:

Osigurava usmjeravanje prometa i slanje informacija vozačima o slobodnim parkirnim mjestima.

Komunalne usluge

Poslovanje komunalnih poduzeća sve više postaje digitalizirano i inteligentno, a samim time i sposobno prikupljati podatke o potrebama svojih korisnika, upravljati opskrbom te analizirati buduće potrebe za resursima.

IoT Complete rješenje:

Omogućuje prikupljanje informacija sa komunalnih mjernih uređaja u stvarnom vremenu, uspoređivanje potrošnje, obavješćivanje o potencijalnom curenju i gubicima te nadziranje rada kompletnog sustava. Ono je jedan od čimbenika pametnog grada, pomažući urbanom području da bude održivije, zdravije i kvalitetnije za život svojih građana.

Javna rasvjeta

Javna rasvjeta jedna je od javnih usluga koju sve lokalne zajednice moraju osigurati kako bi taj prostor učinile sigurnijim i pristupačnijim za sve stanovnike svoje zajednice. Tehnički razvoj infrastrukture javne rasvjete oblikova je potrebe lokalnih vlasti da ispune dva zahtjeva: ograničavanje potrošnje energije i smanjenje svjetlosnog zagađenja.

IoT Complete rješenje:

Omogućuje upravljanje LED rasvjetom i pametnom IoT rasvjetom. Sustav u stvarnom vremenu upravlja rasvjetnim tijelima te nadzire razinu osvjetljenja i utrošenu energiju, čime omogućuje bolju preglednost površina i znatnu uštedu energije i troškova održavanja rasvjetnih tijela.

Pametni grad

Pametni gradovi nisu više daleka budućnost ni znanstvena fantastika. Oni su naša sadašnjost i bliska budućnost. Mnoge države shvatile su važnost digitalne transformacije današnjih gradova. Stanovnika je sve više, a infrastruktura ostaje ista. Iz tog razloga nužne su promjene i inovacije koje je potrebno provesti da bi život građana postao kvalitetniji i jednostavniji.

IoT Complete rješenje:

Krajnja je implementacija svih ostalih implementacija platforme IoT Complete koja omogućuje prikupljanje podataka iz cijele lepeze IoT uređaja radi pametnijeg i učinkovitijeg upravljanja širokim spektrom gradskih usluga i olakšavanja života građana, npr. upravljanje transportom, gospodarenje otpadom te upravljanje imovinom i resursima.

Korištenje podataka

IoT Complete svojim intuitivnim sučeljem omogućuje korisnicima da na jednostavan način upotrebljavaju kompleksne setove podataka i njima optimiziraju željeni dio svojeg poslovanja.

o

Prikupljanje

Podaci se mogu prikupljati sa svih aktualnih vrsta IoT uređaja te ih je moguće pregledati u stvarnom vremenu pomoću računala ili mobitela.

1
l

Obrada

Podaci se obrađuju u skladu s predefiniranim setom poslovnih pravila svakog korisnika te se tako omogućuje relevantnost podataka i brzina reakcije.

2

Analiza

Prikupljeni podaci analiziraju se prema korisničkim zahtjevima i potrebama radi donošenja učinkovitijih poslovnih odluka na temelju podataka u stvarnom vremenu.

3
b

Prikaz

Ulazni podaci s pametnih IoT uređaja analiziraju se i prikazuju na korisničkom sučelju s mogućnošću obrade podataka u skladu s potrebama korisnika.

4

Upotreba IoT Complete omogućena je na dva načina:

SaaS

IoT platforma kao cloud usluga, smještena na komercijalnim cloud serverskim sustavima prema modelu SAAS (software as a service).

On-premise

IoT platforma on-premise smještena je na korisničkoj infrastrukturi.

Projekti

Pametna rasvjeta

Postojeće svjetiljke su zamijenjene sa LED svjetiljkama sa ugrađenim LoRa kontrolerima koji omogućavaju dvosmjernu komunikaciju sa svjetiljkama.

Postavljen je autonomni rad svjetiljki na način da se kod zalaska sunca svjetiljke same pale na maksimalni intenzitet te se kod izlaska sunca potpuno isključuju.

Takav način rada je doveo do boljeg osvjetljenja i veće uštede energije.

Pametni parking

Detekcija u realnom vremenu pojedinačnih parkirališnih mjesta iz slike ili videa. Kamera/senzor prepoznaje objekte na parkiralištu.

Broj slobodnih parkirališnih mjesta se šalje u IoT platformu, analizira i prosljeđuje aplikacijama za prikaz na raznovrsnim uređajima. Informacije o slobodnim parkirališnim mjestima se prikazuju na displayevima koji se nalaze na parking znakovima.

Pomoću „pametnog” parkinga građani znaju gdje točno parkirati, umjesto da se vrte u krug tražeći slobodno parkirno mjesto.

 

Zašto Omega Software?

Omega Software svojim klijentima nudi cjelovita, stabilna i pouzdana poslovna informacijska rješenja. Praćenjem tehnoloških trendova i stalnim stručnim usavršavanjem, našim korisnicima omogućujemo transformaciju tehnoloških mogućnosti u poslovnu stvarnost. Isključivi fokus na razvoj i implementaciju poslovnih informacijskih sustava te strateška partnerstva sa drugim vodećim informatičkim tvrtkama, garancija su da Omega Software ima iskustva, znanja i snage za realizaciju i najzahtjevnijih projekata.